Terapeutický výcvik pod vedením Karla Nejedlého

Certifikace Terapeuta metody RUŠ

Diplom Psychologie na Akademii moderní aplikované psychologie

Členství v International Health Coach Association

Certifikace Mindset a Health coaching

Státní akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR Výživové poradenství

Diplom Podniková ekonomika a management na VŠE