Cílem mé spolupráce s vámi je, abyste si své nové návyky osvojili tak, že je zapojíte do svého nového životního nastavení přirozeně, automaticky, a tím tak svůj život budete žít dál s lehkostí, ve zdraví, budete se z něj radovat a plnit si své sny podle svých představ, bez omezení.

NEJČASTĚJŠÍ CÍLE KLIENTŮ

zhubnout ~ pravidelně se hýbat ~ žít v radosti a pohybu ~ milovat zdravé jídlo ~ naučit se preferovat zdravé potraviny ~ mít dobrou imunitu ~ mít energii po celý den ~ nezajídat své chmury sladkým ~ nemít zdravotní omezení


MÉ CÍLE V RÁMCI SPOLUPRÁCE

Pomoci splnit cíl klientky/klienta trvale a udržitelně, s výživou a režimem metabolicky a hormonálně optimálním pro své tělo a fungování. – Pomoci jim  objevit lepší verzi sebe sama. ~ Naučit je vnímat své tělo, pochopit ho jako celek. ~ Naučit je odměňovat se výživově prospěšným jídlem. ~ Naučit je vytrvalosti, protože nic není rychlé, ve zkratkách, „zadarmo“. ~ Naučit je ovládat, to co jedí, to co prožívají. ~ Naučit je novým návykům životosprávy a duševní hygieny, které si zautomatizují a přepíší tak své staré, škodlivé, nefunkční návyky. ~ Pomoci jim najít chuť se zlepšovat a pracovat na sobě. ~ Efektivně jim asistovat při odstranění jejich přesvědčení a myšlenek, které jim brání, se změnit.