Každý z vás je originál, každý z vás se bude soustředit na jiné oblasti, podle svých vlastních priorit, možností a dispozic.

SPOLUPRÁCE V  DVOUMĚSÍČNÍM PROGRAMU „FIT NAPOŘÁD“

DIAGNOSTIKA SOUČASNÉHO STAVU (10 dnů)    

~ Analýza současného stavu stravování, režimu týkající se životosprávy, zdravotních omezení, současných návyků, cílů, vnitřní motivace, vnitřních omezení, psychických bloků.  ~ Tělesná bioimpedanční analýza, rodinná anamnéza.  ~ Sledování a vyhodnocení týdenního režimu stravování a životního stylu.               

KONZULTACE K VÝŽIVĚ, ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU A NÁVYKŮM  (vstupní 60-90 minuotvý rozhovor + 24/7 Whatsap komunikace)               

~ Příprava podkladů pro spolupráci, nastavení programu na míru, konkrétních kroků komunikace       

ŠKOLA ZMĚNY NÁVYKŮ  (24/7 + 1-2 hodiny feedback online/telco rozhovoru)             

~ Průběžná 24/7 podpora, komunikace, týdenní zpětná vazba k novým návykům, a odstranění škodlivých návyků. 

KOUČINK MOTIVACE A ZMĚNY NASTAVENÍ  (2 hodiny/2-měsíční spolupráce)

TRVALÉ ZPRACOVÁNÍ VNITŘNÍCH BLOKŮ V RÁMCI TERAPIE  (6-8 hodin)


FORMY KOMUNIKACE V PROGRAMU „FIT NAPOŘÁD“

KONZULTACE & MENTORING                              

Někdo se ve zdravé výživě moc nevyzná, někdo ví naopak mnoho. I když se ve zdravém životním stylu vyznáte, je dobré si to utříbit, v hlavě pro praktické chování v rámci nového trvalého režimu zjednodušit, vytvořit jednoduché pochody, návyky. Nebudu vám připravovat jídelníčky, pouze vám dám hlavní informace o o tom, jak a proč jíst jednotlivé makroživiny, vitamíny, minerály. Ve srovnání jaká je vaše současná situace, jak byste si měli jednoduše nastavovat do budoucna, abyste si zautomatizovali, a tělo bylo dobře vyživené, a v optimální poměru.

TERAPIE                                      

Jinak než odbouráním vnitřních omezení v hlavě, ke změně nedojdete. Terapií si odstraníte konkrétní „strašáky“, přesvědčení, myšlenky v hlavě, abyste k cíli konečně a natrvalo došli.

KOUČINK                                     

Ke změně životního stylu, který je udržitelný, je třeba systematické, vytrvalé cesty. Ne vždy se daří, je třeba počítat s relapsem, s úskalími, posilovat vlastnosti, které potřebujete, posilovat svůj mindset, abyste věděli, že uspějete. Jen vy sami ovšem víte, co uvnitř ve skutečnosti můžete změnit, když se. vydáte ze své komfortní zóny. Já vám při sezeních pouze pomohu se znovu objevit, své záměry a motivy si ujasnit, dále na nich pracovat.