NADHLED

Klienta nesoudím, dokážu se do každého z vás vcítit, jsem otevřená všem emočních výlevům a reakcím, jsem na ně z terapií zvyklá. Nemusíte se bát přede mnou říci cokoli. Žádný váš příběh není špatný ani drsný. Připravte se na to, že se emočně projevovat budete. Je to pro vás důležité. Vím, že budete křičet, plakat, řvát, či se projevovat emočně jinak. U někoho budou projevy velice slabounké. Intenzita je u každého jiná. Všechny projevy jsou nicméně v pořádku a potřebné, abychom z vás negace dostali. Prošla jsem terapeutickým výcvikem metody RUŠ, danou terapii používám sama na sobě, jako nástroj své duševní hygieny. Opravdu se dokážu do vás vcítit.

VZÁJEMNÁ DŮVĚRA

Respektuji, co si přeje klient řešit, čeho by chtěl dosáhnout, jaký život chce mít a žít. Klient mi může 100 procentně důvěřovat. To co uslyším, zůstane pouze na společném sezení. Své poznámky o klientovi po skončení před klientem skartuji. Respektuji zásadu mlčenlivosti.

AUTENTICITA

Každý klient je originál, jedinečná osobnost, s vlastními charakteristikami, životními zkušenostmi, odlišnými psychickými zatíženími, s vlastní nabídkou svých přesvědčení. Dobře si uvědomuji, že pro vás může být daný problém velice citliví. Pro mnohé z vás, to může být poprvé, co o svém trápení s někým mluvíte, možná jste se nikdy neodvážili. Naslouchám a podporuji vás k tomu, abyste se mi otevřeli, abyste se nebáli. Občas to může být na začátku těžké. Jsem si toho vědoma. Každý má své tempo.

EMPATIE

Abych vám mohla kvalitně pomoci, jsem schopná vás navnímat, intuitivně se napojit na vaše pocity a problémy. Umím bedlivě naslouchat, jsem všímavá vůči všemu skutečnostem, které budeme na sezení řešit.

ZÁJEM  O VÁS

Po terapii se s vámi domluvím na termínu, kdy si společně zavoláme. Chci se ujistit, že se vám změna podařila, jak skutečně jste se problému zbavili.  Ujišťuji se také, zdali jste v pořádku, pokud by vyplynula další negace nutná k rychlému vyřešení, po telefonu s vámi ihned pomohu dozpracovat.

PRAVIDELNÁ PRÁCE NA MNE

Vím, že pokud mám klientům poskytovat nejlepší výsledek, pomáhat je uzdravovat z jejich duševních trápení a problémů, musím sama v sobě nepřechovávat vnitřní bloky, které by mne v úspěšné terapii brzdili. Ať už jde o má vlastní přesvědčení, tak už i o přesvědčení s prací na klientech. Proto na sobě neustále pracuji, abych byla pro své klienty/tky ta nejlepší terapeutka.