Dotazy na terapii

V čem se vaše terapie odlišuje od klasické psychoterapie? ↗

Při této terapii se jde přímo k vytažení a úplnému zpracování negativních myšlenek klienta, které souvisejí s problémem. Klient odchází s vyřešeným problémem, ve většině případech není třeba docházet opakovaně. Nevzniká zde dlouhodobý,  víceletý vztah mezi klientem a terapeutem.

Rozhovorem se začíná sezení, kdy se s klientem poznávám. Klient je poté veden a po většinu času terapie sám zpracovává myšlenky a pocity související s problémem. Na této terapii s klientem neprozkoumáváme témata, vedoucí k nepříjemnému prožívání, problém nerozebíráme do detailu. Snažíme se co nejdříve odhalit konkrétní příčiny nepříjemného prožívání, aby si je klient v další fázi terapie metodou RUŠ zpracoval a úplně se jich zbavil.

Proč trvá až 4 hodiny? ↗

Konkrétní problém klienta se v rámci jedné terapie musí vyřešit úplně, a to cestou zpracování negativních emocí a myšlenek s daným problémem související. Je potřeba je zpracovat důkladně, aby se z podvědomí odstranily navždy, a již klienta neomezovaly. V mnoha případech jde o více negativních programů, které se musí intenzivně vyřešit. Není proto možné, klienta po hodině pustit domů a domluvit si s ním schůzku napříště. Je třeba vyřešit všechny pocity a myšlenky, s problémem související, tak aby se klientovi opravdu ulevilo, a nezůstalo mu něco stále v hlavě nevyřešeného.

Co si lze vyřešit? ↗

Touto terapeutickou technikou lze vyřešit jakýkoli duševní, emoční či zdravotní problém, pokud je pro to klient rozhodnut a pokud je schopen vnímat a popisovat své pocity.

Je vhodné pro každého? ↗

Terapii může podstoupit každý, komu jeho současný stav vadí a je rozhodnutý jej změnit. Je úžasná pro děti jakéhokoli věku, s ohledem na svoji „krátkou minulost“ se dětem vybavují a zpracovávají nepříjemné programy rychleji. V případě, že je tělo je naprosto vyčerpané, člověk není schopen základních úkonů, nebo v případě, že trauma je natolik silné a čerstvé, že zatím o něm nechce dotyčný hovořit, je to pro něj příliš čerstvé, je dobré využít jiné terapeutické prostředky a medikaci, a na terapii se přihlásit později, s odstupem nějakého času, až bude klient schopen se mi emočně otevřít, o svých pocitech mluvit. Již ho to nebude ho tolik vysilovat.

Je třeba docházet na terapii pravidelně? ↗

Sezení se většinou neopakuje, klient nedochází na terapie pravidelně. Každý problém lze vyřešit většinou v rámci jednoho sezení. V případě, že se u klienta při terapii objeví a odkryje více negativních programů, které s problémem souvisí, domluvíme se ještě na jednom sezení.  

Jak to bude probíhat? ↗

Jde o systematicky vedenou terapii, při které klienta citlivě vedu, podporuji ho, k tomu, aby si sám konkretizoval svůj cíl, přestavil si, jak chce, aby jeho život bez problému vypadal. S mojí asistencí si následně sám zpracovává a postupně v rámci sezení „odžívá“ své negativní programy, které ho omezují a které společnými silami najdeme.

Co když mi to nepůjde? ↗

Techniku dobře zvládají i malé děti. Klientům jde většinou dobře. V případě, že jde o klienta, kterému se jeho pocity a zážitky z dětství hůře vybavují, snažím se klienta nejprve zbavit zastřešovacích programů, které souvisí právě s danými emočními bloky.

Co děláte s informacemi o mne? ↗

Údaje o Vás nejsou nikde evidovány, nikomu předávány. Veškerá komunikace během sezení je důvěrná, své poznámky po sezení ihned před Vámi skartuji. 

Jak jsou terapie metody RUŠ účinné? ↗

Každý můj klient odchází s velkou úlevou, účinnost je vysoká. Zde záleží na niterním, emočním prožívání každého jednotlivce, s jakou intenzitou dochází v jeho vnitřním prožívání ke změně a tedy úplném odstranění daného problému. 

U klientů dochází v mnoha případech k velkým aha momentům, kdy zpětně zjistí, že již dané „programy“ v hlavě nemají.

Dotazy na dvouměsíční spolupráci "Fit napořád"

Dají se návyky změnit, když nemám čas? ↗

Dají, ale musíte se rozhodnout to chtít změnit. První změna v nastavení, na kterém s klienty pracujeme je často, pocit „nemám a nikdy nebudu mít pro sebe čas“. Stačí si vymezit pro svůj nový návyk 10 minut denně. Jde ale o konzistentnost v opakování, kdy víte, že o daný návyk stojíte. V sobě musíte mít  odhodlání, do té změny jít. Pokud totiž nic ve svém stereotypním chování nezměníte, nedají se očekávat jakékoli výsledky.

Jak se budeme vídat často? ↗

Jedná se o dvouměsíční spolupráci, kdy vám budu nápomocná 24/7, respektive, tak často, jak je vám to příjemné, abych vám dělala backup a nabízela pomocnou ruku, když se vám zrovna nechce, máte nějaký zádrhel, potřebujete pomoci. Každý si frekvenci společné komunikace určuje sám. Pro váš efektivní výsledek se ale určitě vidíme (fyzicky nebo online) při vstupním pohovoru a koučinku, dále pak při osobní terapii, dále pak v půlce naší spolupráce a na konci. Mezitím se mi osvědčil týdenní ca 10 minutová telco/Whats’Ap rozhovor nad pokroky a shrnutí změn s klientem.

Co budeme řešit nejvíce? ↗

Je to velice individuální, závislé na vašich cílech, vašich vnitřních omezeních a motivacích, kam chcete dojít. Někteří klienti pracují nejvíce času na samotných návycích, někteří se zaměřují hlavně na správnou životosprávu, učí se jak a proč, jaké kombinace jíst a jak se radovat z pohybu, který chtějí dělat do konce svého života. 

Dostanu od vás jídelníček na dva měsíce? ↗

Ne. Nejsem klasická výživová poradna, která vám vytvoří instantní jídelníček tzv. „na míru“. Z mých zkušeností, a zkušeností mé klientely, se takto rozhodně nejste sami schopni zautomatiovat postupy, jak si připravovat jídlo, v jakých kombinacích si vařit, jak se stravovat, jak řešit stravování v různých situacích. Budete ode mne dostávat  tipy a návrhy několika jídel ke snídani, obědu, večeři, svačinkám dle vašich preferencí pro začátek, ale cílem je, abyste si sami věděli jídlo vyhledat, zkombinovat,  nakoupit, uvařit, či si objednat. 

Nemám vůli, cokoli změnit. ↗

Někteří klienti a klientky ji mají. Jsou to většinou lidé, kteří jsou odmalička vedení k disciplíně ke sportu. Bohužel ani jim tato vůle kolikrát nestačí, pokud nemají v rovnováze ostatní aspekty, které vedou k vytoužené změně. Mnoho těchto lidí zápasí se svými vnitřními negacemi, jako je perfekcionismus, nepřijetí, aj, což jim vytoužený výsledek také znemožňuje.  V okamžiku stresu, kdy potřebují své emoce zasytit, je najednou i jejich vůle pryč a oni se často přejídají. Někteří z nich často nejsou schopni vnímat opravdové signály jejich těla. 

Budete mě měřit a vážit? ↗

Pokud máte zájem, udělám vám na začátku spolupráce bioimpedanční analýzu složení vašeho těla (tuky, svaly, váha, metabolismus). Není to ale podmínka, zvlášť pro klientky, kteří řeší opravdou a trvalou změnu. Změna v poměru svalů a tuků je postupná, vašim cílem je pravidelným pohybem navyšovat své tělesné složení ve prospěch svalů a redukovat tak tuky, ale není potřeba se vážit, a přeměřovat.

Co když mám zdravotní omezení? ↗

Pro nejvhodnější nastavení vaší cesty a cílů, je dobré vědět o všech vašich zdravotních omezeních, potravinových intolerancích, aj. Pokud nevíte a zjistíme je v průběhu, ráda vám vyšetření zprostředkovat, abychom podle výsledků upravili správný jídelníček a režim pro vás. Úpravy jídelníčku probíráme i s vašim ošetřujícím lékařem, pokud v aktuální době nějaké zdravotní omezení řešíte.

Proč to trvá tak dlouho? ↗

Dva měsíce jsou minimální doba, kdy dochází ke změně vašeho chování, osvojení a utužení si nových návyků a vašich nových přesvědčení.  S některými klienty pokračujeme ve spolupráci  i delší dobu. 

Co když bydlím daleko a nemám čas dojíždět? ↗

Můžeme se domluvit na pravidelných setkáních formou online konzultací, terapií a koučinkových sezení. Není problém.