S KLIENTY, DOSPĚLÝMI A DĚTMI, ŘEŠÍM COKOLI, CO JIM V ŽIVOTĚ VADÍ, OBTĚŽUJE JE. 

Nejčastěji se jedná o:

životní krize ~ nespokojenost se životem ~ vztahové problémy ~ problémy pracovní – stres, nápor, vyhoření ~ trauma z rozvodu i rozchodu – ať už k němu došlo nebo ještě ne ~ negace z potratu, poporodní depresi ~ úmrtí blízkého člověka i milovaného zvířátka ~ prožité trauma – znásilnění, obtěžování ~ prožitý šok, nehody, úrazy, posttraumatickou stresovou poruchu ~ nesmělost, trému, projevení se, sebevědomí ~ obavy, strachy ~ fóbie, úzkosti ~ smutky, depresi ~ návaly vzteku, nenávist, hněv ~ žárlivost ~ závist  ~ pocit samoty, nelásky, odloučení, marnosti ~ strach ze smrti ~ strach z utrpení a bolesti ~ myšlenky na sebevraždu ~ zdravotní problémy,  se kterými vám klasická ani alternativní medicína nepomohla.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY KLIENTŮ