S klienty řeším

Traumata

Silné negativní zážitky, úmrtí, ztráta rodičů, partnerů, blízkých, rozchod, odchod, rozvod, potrat.

Vztahy

Toxické vztahy, neschopnost odejít, ztráta partnera, samota, nespokojenost s partnerem/partnerkou, rodiči, dětmi, kolegy.

Závislosti

Problémy s bulímií, anorexií, přejídáním, obezitou, alkoholem, léky, kouřením, s nadváhou, na toxickém partnerovi, na blízké osobě (matka), jiné vztahové závislosti, sex.

Deprese | Chronický stres

Pocity prázdnoty, vyhoření, neštěstí, nespokojenosti, nezdaru.

Strachy | Úzkosti

Pocity úzkosti, strachu o sebe, svůj život, o své blízké, panické ataky,

Zdravotní problémy

Chronické zdravotní potíže, alergie, migrény, bolesti, problémy se spánkem, s nízkým libidem, se sexem, s otěhotněním.

Problémy se zdravým životním stylem (stravování, pohyb)

Anorexie, bulimie, přejídání, obezita, nadváha, boj s váhovými úbytky či přibíráním, špatná životospráva, nechuť se hýbat, neschopnost trvale udržet zdravý životný styl.

Děti a mladiství

Šikana, noční běsy, denní i noční počůrávání, smutek, únava, slabá imunita, strachy, problémy se školou, problémy s dospíváním, se svojí sexualitou, strachy ze zkoušek, příprava na přijímací zkoušky, nízké sebevědomí, ztráta rodiče, rozvod rodičů, nešťastná láska.

Adaptační problémy

Źivotní změny, adaptace po návratu z ciziny, změna prostředí, bydliště, práce, jiná země, adaptace dětí cizinců ve školách a ve společnosti.

Psychosomatické problémy

Tělesné nemoci a potíže související s psychikou, prožíváním, dlouhodobým stresem.

Osobní růst

Sebepoznání, práce na sobě samém, svém zrání a chápání sebe sama.

Problémy v rodině

Neshody mezi rodiči, výchova dětí, poruchy emocí a chování u dospívajících,experimenty s návykovými látkami, osamostatňování dětí, mezigenerační neshody.

JAK POSTUPUJI?

Při terapii využívám techniky a nástroje metody RUŠ. Jedná se o vědomou práci s vlastními pocity a myšlenkami, které nám způsobily, že nám nyní něco vadí, a špatných myšlenek a emocí se nedokážeme sami zbavit.

Tíživé, negativní myšlenky společně dohledáme, v další fázi se jich účinným způsobem za mého vedení při terapii zbavíte. Odžijete si je, dochází tak k procesu hojení přímo při terapeutickém sezení.

TERAPIE METODY RUŠ V KROCÍCH

TERAPEUTICKÉ ZÁSADY, KTERÉ DODRŽUJI

NADHLED

Klienta nesoudím, dokážu se do každého z vás vcítit, jsem otevřená všem emočních výlevům a reakcím, jsem na ně z terapií zvyklá. Nemusíte se bát přede mnou říci cokoli. Žádný váš příběh není špatný ani drsný. Připravte se na to, že se emočně projevovat budete. Je to pro vás důležité. Vím, že budete křičet, plakat, řvát, či se projevovat emočně jinak. U někoho budou projevy velice slabounké. Intenzita je u každého jiná. Všechny projevy jsou nicméně v pořádku a potřebné, abychom z vás negace dostali. Prošla jsem terapeutickým výcvikem metody RUŠ, danou terapii používám sama na sobě, jako nástroj své duševní hygieny. Opravdu se dokážu do vás vcítit.

VZÁJEMNÁ DŮVĚRA

Respektuji, co si přeje klient řešit, čeho by chtěl dosáhnout, jaký život chce mít a žít. Klient mi může 100 procentně důvěřovat. To co uslyším, zůstane pouze na společném sezení. Své poznámky o klientovi po skončení před klientem skartuji. Respektuji zásadu mlčenlivosti.

AUTENTICITA

Každý klient je originál, jedinečná osobnost, s vlastními charakteristikami, životními zkušenostmi, odlišnými psychickými zatíženími, s vlastní nabídkou svých přesvědčení. Dobře si uvědomuji, že pro vás může být daný problém velice citliví. Pro mnohé z vás, to může být poprvé, co o svém trápení s někým mluvíte, možná jste se nikdy neodvážili. Naslouchám a podporuji vás k tomu, abyste se mi otevřeli, abyste se nebáli. Občas to může být na začátku těžké. Jsem si toho vědoma. Každý má své tempo.

EMPATIE

Abych vám mohla kvalitně pomoci, jsem schopná vás navnímat, intuitivně se napojit na vaše pocity a problémy. Umím bedlivě naslouchat, jsem všímavá vůči všemu skutečnostem, které budeme na sezení řešit.

ZÁJEM  O VÁS

Po terapii se s vámi domluvím na termínu, kdy si společně zavoláme. Chci se ujistit, že se vám změna podařila, jak skutečně jste se problému zbavili.  Ujišťuji se také, zdali jste v pořádku, pokud by vyplynula další negace nutná k rychlému vyřešení, po telefonu s vámi ihned pomohu dozpracovat.

PRAVIDELNÁ PRÁCE NA MNE

Vím, že pokud mám klientům poskytovat nejlepší výsledek, pomáhat je uzdravovat z jejich duševních trápení a problémů, musím sama v sobě nepřechovávat vnitřní bloky, které by mne v úspěšné terapii brzdili. Ať už jde o má vlastní přesvědčení, tak už i o přesvědčení s prací na klientech. Proto na sobě neustále pracuji, abych byla pro své klienty/tky ta nejlepší terapeutka.

Pomohu vám odkrýt příčiny vašeho problému, nepříjemných myšlenek. Vedu vás tak, abyste si přímo na jedné terapii (trvá až 4 hodiny) zpracovali a "zahojili" své niterní bolesti.
Praktikuji sama na sobě, vím přesně, jak se klient při terapii cítí, co prožívá. Vím, že špatných myšlenek se dá terapií zbavit, mít tak hlavu bez negativních programů, žít tak svobodný a šťastný život. S empatií přistupuji ke každému v jeho originalitě, autenticitě.

- PROČ SI VYBRAT MNĚ?

DÍKY TERAPII ZAŽÍVÁM

ŽIVOT BEZ STRACHU,  PANICKÉ ÚZKOSTI O MÉ BLÍZKÉ

Nepříjemné stavy mne přepadaly hlavně nad ránem. Věkem se frekvence zvyšovala. Bála jsem se o rodiče, jak dlouho tu se mnou ještě budou. Co si počnu bez nich, co když se něco stane mým synům. Tyto pocity strachu jsem si metodou RUŠ krásně odstranila. Vím, že mí rodiče tu nejsou navždy, ale již nemám ty noční strachy. O to víc si s nimi užívám každý okamžik, který s nimi mohu být.

..

NADHLED, SEBEVĚDOMÍ, VÍM CO CHCI

Lidé a situace mne většinou nevytočí. Pokud ano, většinou přesně vím, proč se tak dotyčný chová, a dokážu si to v sobě velice rychle zpracovat. V okamžiku, když si totiž „zahojíte“ vztahy se svoji úzkou rodinou, již vám nepotřebují předvádět ta divadla, jako předtím. Získáváte nadhled ohledně chování ostatních lidí. Přestáváte na ně negativně reagovat. Jejich nepřiměřené chování vás již nezasahuje.

..

IDEÁLNÍ VZTAHY S  MOU RODINOU, PARTNEREM, DÉTMI

Mám milující lidi okolo sebe. Mám je všechny moc ráda. Již se netrápím nebo mne nerozčiluje jejich chování. Pokud mne něco vytočí, dokážu již přečíst, proč se zrovna tak chovají.

..

HRAVOST,  RADOST Z KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ

Jakmile se zbavíte strachů z budoucnosti, smrti, ztráty, a vyřešíte si bolístky a traumata ze své minulosti, naplní vás vaše mysl pocitem vděčnosti. Je to neskutečné tvořit si život přesně podle svých představ. To co chcete, se vám děje. Jsem vděčná za vše, raduji se z banálních všedních věcí okolo sebe, v každém okamžiku.

..

RADOST Z POHYBU A TOUHA SE HÝBAT

Jako dítě nesportovec, jsem nikdy neměla v sobě vzorce, překonávat se a zlepšovat se. Nikdo mne k tomu nevedl. Kdykoli jsem pak chtěla v dospělosti začít s nějakým sportem či pravidelným pohybem, najížděli mi do mé hlavy taková přesvědčení, že jsem vždy uvízla na slepém bodě a rázem jsem s pohybem či daným sportem přestala (většinou, když jsem zhubla). Bez těchto přesvědčení, najednou vím, že mohu naprosto všechno a plním si i své sportovní sny. Pohyb je mojí součástí, není to nástroj k hubnutí. Nyní se dokonce připravuji na běžkařský maraton, ikdyž jsem nikdy neběžkovala. Těším se. Dělá mi radost se sama zlepšovat.

LEHKOST A VNITŘNÍ KLID

Zbavila jsem se ulpívání na tom, jak daná skutečnost, plán, situace má dopadnout. Dokážu se změnami pracovat, pokud je to jinak. Beru změny jako příležitost, které mne posouvají. Cítím vnitřní štěstí, harmonii.


PROBLÉMY, KTERÉ KDYŽ JSEM SI VYŘEŠILA, ZPŮSOBILY MI VELKÉ AHA MOMENTY:

STRES Z TOHO, ŽE PŘIJDU POZDĚ

ŠÍLENÉ MIGRÉNY

HLAVA POŘÁD V OBLACÍCH, NEVNÍMÁNÍ CO SE DÉJE OKOLO MNE PRÁVÉ TEĎ (STÁLE JSEM PLÁNOVALA, CO. HEZKÉHO PŘIJDE NEBO ŘEŠILA SVÉ BOLÍSTKY NEBO KRÁSNÉ VZPOMÍNKY Z MINULOSTI, TJ. LÍTALA JSEM V MYŠLENKÁCH MINULÝCH, NEBO SE ZAOBÍRALA, CO BUDE

OBAVA, CO SI O MNE OSTATNÍ MYSLÍ, ZDALI SE JIM LÍBÍM

OBAVA OSLOVIT CIZÍ LIDI | ODMĚŘENOST/NEDŮVĚRA VŮČI CIZÍM LIDEM

PROGRAM „TO NEZVLÁDNU“, „NA TO NEMÁM“ KDYKOLI JSEM SE CHTĚLA PŘI SPORTU ZLEPŠOVAT

PODRÁŽDĚNOST, AGRESE, KDYŽ JSEM VIDĚLA KOMUNIKOVAT SVÉHO TÁTU S MAMINKOU

POCIT „ONA NA MNE NEMYSLÍ“ „NEJSEM PRO NI DŮLEŽITÁ“

POCIT „PROČ MI UBLIŽUJE“, „PROČ SE TAK CHOVÁ“

 

 

DIPLOMY | AKREDITACE

Terapeutický výcvik pod vedením Karla Nejedlého

Certifikace Terapeuta metody RUŠ

Diplom Psychologie na Akademii moderní aplikované psychologie

Členství v International Health Coach Association

Certifikace Mindset a Health coaching

Státní akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR Výživové poradenství

Diplom Podniková ekonomika a management na VŠE